Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov

 1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki – kupec/obiskovalec spletne strani,

Operater – upravljavec spletne trgovine: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50,

026 01 Dolný Kubín, IČO 50 729 659


 1. Prejemniki osebnih podatkov - ASP Finance s.r.o., Sklenárova 1360/6, 821 09 Bratislava, IČO 51 185 156, Zásielkovňa.sk s. r. o., Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO 48 136 999, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča
 2. Zaradi obsega in predmeta dejavnosti upravljavca podatkov upravljavec podatkov ni dolžan imenovati uradnika za varstvo podatkov v skladu s členom 44 Zakona št. Če pa imate kakšna vprašanja o vaših osebnih podatkih, nam pišite po e-pošti: [email protected], pokličite +421 950 402 795 ali nas osebno obiščite na naslovu operaterja.

 

Upravljavec, odgovoren za obdelavo spletnega mesta, odgovornega za obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. U pogledu obdelave  osebnih podatkov i o prostem pretoku takšnih podatkov (u nadaljnjem besedilu: GDPR) ima pravo da na pisani zahtev upravljavca zahteva informacije o obdelavi njegovih njenih osebnih podatkov od kontrolorja.  osebnih podatkov, na katere se nanašajo obdelava ali uničenje ali popravek vaših osebnih podatkov.

 1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dolžan zagotoviti resnično in posodobljene določbe o osebnih podatkih. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ureja poglavje 3 GDPR. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da pri nadzornem organu vloži pritožbo, ugovarja obdelavi, zahteva dostop do osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, od upravljavca, da od upravljavca popravi, izbriše ali omeji obdelavo osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Informacije o pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca na pisno zahtevo zahtevati, da:

in potrditev, ali se obdelujejo osebni podatki v zvezi z njim ali ne,

b, U generalno razumljivom obliku, informacije o obdeli osebnih podatkov u informacijsko-informacijski sistem do identifikacijskih podatkov upravljavca i obdelovalca podatkov (če to tako predvide); namena obdelave osebnih podatkov; seznama ali obimu obdelanih osebnih podatkov; instrukcija o volontiranju ali dajanju zahtevanih osebnih podatkov, rok veljavnosti privole ali obvestilo da zakon zahteva zagotavljanje osebnih podatkov.  Obveznost; tretjimi osebami, če je treba nanje prenesti osebne podatke; prejemnike, če jim bodo osebni podatki razkriti; obliko sporočanja osebnih podatkov, če naj se osebni podatki objavijo; tretjih držav, kadar se osebni podatki prenesejo v te države,

c, v splošno razumljivi obliki, natančno informacije o viru, iz katerega je upravljavec pridobil svoje osebne podatke za namene obdelave,

d, v obliki, ki jo je mogoče splošno razumeti, seznam osebnih podatkov, potrebnih za obdelavo,

 1. e) popravek ali uničenje netočne, nepopolne ali zamujajoče osebne podatke, ki so predmet obdelave,
 2. f) uničenje osebnih podatkov, katerih namen je bila obdelava končana; če je predmet obdelave uradni dokument, ki vsebuje osebne podatke, lahko zahteva njihovo vrnitev ,

g, likvidacija vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo, če je bila kršena zakonodaja,

h, blokiranje vaših osebnih podatkov zaradi preklica soglasja pred potekom obdobja veljavnosti, če upravljavec podatkov obdeluje osebne podatke na podlagi njegovega soglasja.  Zgoraj navedeno zahtevo ali informacije v zvezi z uhajanjem osebnih podatkov ali drugimi resnimi dejstvi, povezanimi z obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca podatkov, je mogoče nasloviti na upravljavca podatkov na zgornjem naslovu, s klicem na +421 950 402 795 ali na elektronski naslov: [email protected]

 

Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vam upravljavec potrdi, ali obdeluje osebne podatke v zvezi z vami ali ne. Če upravljavec obdeluje vaše osebne podatke, imate pravico do dostopa do teh podatkov in namenov, za katere se obdelujejo vaši osebni podatki, kategorijo obdelanih osebnih podatkov, druge informacije o razkritju ali prenosu vaših osebnih podatkov, zlasti o prejemniku v tretji državi ali, kjer je primerno, mednarodni organizaciji; če se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate pravico biti obveščeni o ustreznih zaščitnih ukrepih, ki jih zahteva zakon, obdobju zadrževanja osebnih podatkov; če to ni mogoče, podatke o merilih za opredelitev, pravico zahtevati popravek osebnih podatkov, njihovo izbris ali omejitev obdelave ali pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, pravico do vložitve predloga za začetek postopka o varstvu osebnih podatkov, vir osebnih podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni od vas, obstoj avtomatiziranega individualnega odločanja,  profiliranje. Profiliranje je vsaka oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki je sestavljena iz uporabe takšnih osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov v zvezi z osebo, zlasti v zvezi z uspešnostjo na delovnem mestu, premoženjem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem) V teh primerih upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,  zlasti uporabljeni postopek ter pomen in mogoče posledice takšne obdelave osebnih podatkov za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Upravljavec podatkov vam je dolžan zagotoviti osebne podatke, ki jih obdeluje. Upravljavec lahko zaračuna razumno pristojbina, ki ustreza upravnim stroškam za ponovno zagotavljanje osebnih podatkov. Upravljavec podatkov vam je dolžan zagotoviti osebne podatke na način, ki ga zahtevate vi. Pravica do pridobitve osebnih podatkov ne bi smela negativno vplivati na pravice drugih fizičnih oseb.

Pravica do poprave osebnih podatkov

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi napačne osebne podatke v zvezi z vami. Glede na namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, imate pravico do dokončanja nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov

Pravico imate ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na vaše posebno stanje, če upravljavec izvaja profiliranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov na naslednjih pravnih podlagah:

- obdelava osebnih podatkov je nujna za opravljanje naloge, ki se opravlja v javnem interesu ali pri izvajanju uradne oblasti, ki je dodeljena upravljavcu,

- obdelava osebnih podatkov je potrebna za namene zakonitih interesov, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba. Upravljavec ne sme več obdelovati vaših osebnih podatkov, razen če ne dokaže zakonitih interesov, potrebnih za obdelavo osebnih podatkov, ki preglasujejo vaše pravice ali interese ali razloge za uveljavljatev pravnega zahtevka. Pravico imate ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem, v obsegu, ki je povezan z neposrednim trženjem. Če nasprotujete obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje več za namene neposrednega trženja. Pravico imate ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, na podlagi razlogov, ki se nanašajo na vaš poseben položaj, ko se vaši osebni podatki obdelujejo v znanstvene namene, zgodovinske raziskave ali statistične namene, razen če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja zaradi javnega interesa.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vam upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na vas. Če od upravljavca zahtevate, da izbriše vaše osebne podatke, jih je upravljavec dolžan izbrisati v naslednjih primerih:

in osebni podatki niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

b, prekličete soglasje, na podlagi katerega upravljavec obdeluje vaše osebne podatke in ni druge pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov,

c, boste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov in ni nobenih utemeljenih razlogov za obdelavo osebnih podatkov, ali pa boste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profili, v obsegu, ki se nanaša na neposredno trženje,

d, se osebni podatki obdelujejo nezakonito,

e, razlog za odpoved je izpolnjevanje obveznosti, določene z zakonom,

f, osebni podatki so bili zbrani v zvezi z zagotavljanjem storitev informacijske družbe v skladu s členom 15(1) Zakona Če je upravljavec podatkov vaše osebne podatke javno objavil in jih je dolžan izbrisati pod zgoraj navedenimi pogoji, je dolžan obvestiti tudi druge upravljavce podatkov, ki obdelujejo vaše osebne podatke, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov, tako da lahko ti upravljavci izbrišejo vaše osebne podatke in njihove podatke  kopije ali kopije. Upravljavec podatkov ni dolžan izbrisati vaših osebnih podatkov, če je to potrebno

uveljavljanje pravice do svobode izražanja ali obveščanja,

 1. (b) za opravljanje obveznosti, ki izhaja iz zakona ali mednarodne pogodbe ali za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju uradne oblasti, ki je dodeljena gospodarskemu subjektu ,

c, zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja,

d za namene arhiviranja, znanstvene namene, zgodovinske raziskovalne namene ali statistične namene, če je zaradi izbrisa mogoče otežiti ali resno oteževati doseganje namenov take obdelave, ali

e, uveljavljanje pravnega zahtevka.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Imate pravico, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, če:

in nasprotujete točnosti vaših osebnih podatkov; upravljavec omejuje obdelavo vaših osebnih podatkov na preverjanje njegove točnosti,

b, obdelava vaših osebnih podatkov je nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev njihove uporabe,

c, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave osebnih podatkov, temveč jih potrebujete za uveljavljatev pravnega zahtevka, ali

d, nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov;

e, upravljavec bo omejil obdelavo vaših osebnih podatkov, dokler ne bo zadovoljen, da zakoniti razlogi upravljavca podatkov presegajo vaše legitimne razloge. Če je obdelava osebnih podatkov omejena, lahko upravljavec podatkov obdeluje osebne podatke zunaj shranjevanja le s soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov, varstva oseb ali v javnem interesu. Upravljavec vas je dolžan obvestiti pred odpravo omejitve obdelave osebnih podatkov.

Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom, izbrisom ali omejitvijo obdelave osebnih podatkov

Upravljavec podatkov je dolžan prejemnika (na koga ste prenesli svoje osebne podatke) obvestiti o popravki vaših osebnih podatkov, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi obdelave osebnih podatkov, razen če se to izkaže za nemogoče ali zahteva nesorazmerno prizadevanje. Če to zahtevate, vas bo operater obvestil o teh prejemnikih.

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov

Imate pravico do pridobitve osebnih podatkov v zvezi z vami, ki ste jih upravljavcu predložili v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki. Vendar imate pravico, da te osebne podatke prenesete drugemu upravljavcu, če je tehnično izvedljivo in če se obdelava vaših osebnih podatkov izvaja z avtomatiziranimi sredstvi (torej elektronsko), medtem ko se osebni podatki obdelujejo, ali

in na podlagi vašega soglasja

b, ali potrebno za izvajanje pogodbe, katere pogodbenica ste, ali na vašo zahtevo za izvedbo predpogodbenega ukrepa. Ta pravica ne bi smela negativno vplivati na pravice drugih. Uveljavljanje pravice do prenosljivosti ne posega v pravico do izbrisa osebnih podatkov. Pravica do prenosljivosti se ne bi smela uporabljati za obdelavo osebnih podatkov, potrebnih za opravljanje naloge, opravljene v javnem interesu ali pri izvajanju uradne oblasti, ki je dodeljena upravljavcu.

Pravica do začetka postopka v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V primeru, da na vas neposredno vplivajo vaše pravice, ustanovljene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, imate po 100. členu tega zakona pravico, da Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike predložite predlog za začetek postopka o varstvu osebnih podatkov. Namen postopka je ugotoviti, ali so bile med obdelavo njihovih osebnih podatkov kršene pravice fizičnih oseb ali ali je bila kršena zakonodaja, in če so ugotovljene pomanjkljivosti, je upravičeno in upravičeno uvesti korektivne ukrepe ali globo za kršitev zakona. Vzorec predloga urad objavi na svoji spletni strani. Zahtevek mora vsebovati dokaze za podporo navedbam v zahtevi, kot tudi kopijo dokumenta ali drugih dokazov, ki dokazujejo uresničevanje pravice pri upravljavcu (pravica do dostopa do osebnih podatkov, pravica do zahteve za popravek osebnih podatkov, pravica do izbrisa ali omejevanja obdelave osebnih podatkov, pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov, pravica do prenosljivosti osebnih podatkov),  če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljal tako pravico ali navedbo razlogov, ki bi morali biti še posebej zaskrbljeni, ker se zadevna pravica ne uveljavlja.

Zgornje pravice (poleg pravice do vložitve predloga za začetek postopka o varstvu osebnih podatkov) se lahko uveljavljajo po elektronski pošti ali pisno po pošti pri upravljavcu, ki nadzoruje obdelavo osebnih podatkov. Upravljavec podatkov se lahko obvesti tudi o puščanju osebnih podatkov ali drugih pomembnih dejstev, povezanih z obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži zahtevo za začetek postopka v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike, ki ima sedež v hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovaška republika, ali z stikom z Uradom prek spletne strani   http://www.dataprotection.gov.sk.

 

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nima popolne pravne sposobnosti, lahko njegove pravice uveljavlja zakoniti zastopnik. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni živ, lahko njegove pravice po tem zakonu uveljavlja oseba, ki ji je blizu.

Upravljavec podatkov brezplačno obravnava zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, predloženo v skladu z Aktom o varstvu osebnih podatkov, razen če plačilo ne sme presegati zneska materialnih stroškov, ki so razumno povezani z izdelavo izvodov, pridobivanjem nosilca tehničnih podatkov in zagotavljanjem informacij posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen če s posebno zakonodajo ni drugače določeno. Upravljavec podatkov je dolžan zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelati pisno najpozneje v 30 dneh od prejema zahteve. Brez nepotrebnega odlašanja upravljavec podatkov pisno obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike o omejitvi pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z Aktom o varstvu osebnih podatkov.

 

Upravljavec podatkov vas kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvešča o varstvu vaših osebnih podatkov in vas obvešča o vaših pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov, na katere se nanašajo te pisne informacije.

 

Obdelava osebnih podatkov za namen postopka naročanja in pritožbe

 

 1. Namen obdelave osebnih podatkov: izdano davčno potrdilo, stik s kupcem v zvezi z naročilom, izvajanje pogodbe, upravljanje uporabe odgovornosti za napake pri prodanih izdelkih zaradi zasnove pogodbe.
 2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: a) Obdelava osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, ulica in številka, poštna številka, mesto) je potrebna po posebni uredbi ali mednarodnem sporazumu, ki je zavezujoč za Slovaško republiko. Prvič, v skladu z zakonom št.  b) Obdelava osebnih podatkov (e-pošta, telefonski kontakt) je potrebna za izvajanje pogodbe.3. Trajanje hrambe osebnih podatkov – deset let.4. Zagotavljanje osebnih podatkov je pogodbena obveznost.

 

Obdelava osebnih podatkov za namene pošiljanja marketinških informacij

 

Za namene obdelave osebnih podatkov za namene pošiljanja informacij o trženju, zgoraj navedenih splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov ter naslednje:

 1. Namen obdelave osebnih podatkov: pošiljanje informacij o trženju
 2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: člen 6(1) (a) GDPR – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov
 3. Obdobje zadrženost osebnih podatkov – deset let.
 1. Zagotavljanje osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa je obvezno za dosego tega zakonitega interesa. Pri obdelavi na podlagi soglasja je zagotavljanje osebnih podatkov prostovoljno.

 

Avtomatizirano individualno odločanje, vključno z oblikovanjem profilov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da ne bo predmet odločbe, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, in ki ustvarja pravne učinke v zvezi z njim ali podobno pomembno vpliva na njega ali nanjo.

  

Obdelava osebnih podatkov za namene obdelave piškotkov

Za obdelavo osebnih podatkov za namene obdelave piškotkov veljajo zgoraj navedene splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov, pa tudi naslednje:

Nameni obdelave osebnih podatkov:

Dostava storitev, obdelava naročil, prilagajanje oglasov, analiza prometa, Google Ads, Google Analytics, stranka preverjena www.heureka.sk, Smartlook." Zadovoljstvo z nakupom lahko najdete preko e-poštnih anket znotraj programa Preverjanje strank, v katerem sodeluje tudi naša e-trgovina. Ti vam bodo poslani vsakič, ko kupite pri nas, razen če ste predmet spremenjene Coll. 351/2011. v skladu z oddelkom 62 Zakona o elektronskih komunikacijah zavrača pošiljanje elektronskih sporočil za namene neposrednega trženja. Osebne podatke obdelujemo za namene pošiljanja vprašalcev v okviru programa, ki ga nadzorujejo stranke, na podlagi našega zakonitega interesa za določitev vašega zadovoljstva z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnika, ocenjevanje vaših povratnih informacij in analizo našega tržnega položaja uporabljamo obdelovalnik podatkov, ki je upravljavec portala, Heureka.sk lahko v te namene prenesemo informacije o kupljenem blagom Heureka.sk vašem e-poštnem naslovu. Pri pošiljanju vprašalnic e-pošte vaših osebnih podatkov ne prenašamo tretjim osebam za lastne namene. V okviru programa, ki ga nadzira stranka, lahko kadarkoli ugovarjate pošiljanju vprašalnika e-pošte, tako da zavrnete nadaljnje vprašalnike z uporabo povezave v vprašalniku e-pošte. Če ugovarjate, vam ne bomo več pošiljali vprašalnika."

Piškotki so majhne količine podatkov, ki jih strežniki pošiljajo vašemu brskalniku. Slednji jih shrani na uporabnikov računalnik. Vsakič, ko obiščete spletno mesto, brskalnik pošlje te podatke nazaj v strežnik.

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: člen 6(1) (a) GDPR – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov
 2. Trajanje shranjevanja osebnih podatkov – Piškotki, ki se uporabljajo na naši spletni strani, se lahko glede na njihovo trajnost delijo na dve osnovni vrsti. Kratkoročni, tako imenovani "sejni piškotki", ki so le začasni in ostanejo shranjeni le v vašem brskalniku, dokler ne zaprete brskalnika, pa tudi dolgoročni, tako imenovani "trajni piškotki", ki ostanejo v vaši napravi dalj časa ali dokler jih ročno ne izbrišete, medtem ko je trajanje shranjevanja piškotkov na napravi odvisno od nastavitve samega piškotka in nastavitev brskalnika.

(4) Za dosego namena je potrebno zagotavljanje osebnih podatkov.

  

Pogoji in načini obdelave osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Upravljavec podatkov obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v svojih informacijskih sistemih s samodejnimi in neavtomatiziranimi orodji za obdelavo podatkov. Upravljavec podatkov ne razkrije obdelanih osebnih podatkov, razen če to zahteva posebna zakonodaja ali odločba sodišča ali drugega javnega organa. Upravljavec podatkov ne sme obdelovati vaših osebnih podatkov za noben drug namen ali v večji meri, kot je določeno v tem obvestilu in v registrsko dokumentacijo nekaterih informacijskih sistemov upravljavca podatkov brez vašega izrecnega soglasja ali druge pravne podlage.

 

Avtomatizirano odločanje na posamezni ravni, vključno s profiliranjem piškotkov

Operator za sledenje svojemu spletnemu mestu uporablja orodje za analizo, ki pripravlja podatkovno verigo in spremlja, kako obiskovalci uporabljajo internetne strani. Ko nekdo brska po spletni strani, sistem ustvari piškotke za beleženje informacij o obisku (obiskane strani, čas, porabljen na naši strani, brskanje po podatkih, zapuščanje strani itd.), vendar ti podatki ne smejo biti povezani z osebo obiskovalca. To orodje je orodje, ki izboljšuje ergonomsko oblikovanje spletne strani, ustvarja uporabniku prijazno spletno stran in izboljšuje spletno izkušnjo obiskovalcev. Večina internetnih brskalnikov sprejema piškotke, vendar imajo obiskovalci možnost, da jih izbrišejo ali samodejno zavrnejo. Ker je vsak brskalnik drugačen, lahko obiskovalci nastavitve piškotkov nastavijo posamezno prek orodne vrstice brskalnika. Če se odločite, da ne boste sprejeli piškotkov, ne boste mogli uporabljati določenih funkcij naše spletne strani.

 

Vrste piškotkov

Izkoriščanje

Veljavnost piškotkov

 

 

Nujno potrebno/nujno

za najpomembnejše funkcije potrebne/osnovne spletne strani, kar omogoča pravilno delovanje spletne strani

- se spomni uporabniškega imena, ki omogoča hitro prijavo ob naslednjem obisku strani

- ti piškotki ne zbirajo nobenih informacij o vas, ki jih lahko uporabljamo v marketinške namene

1 leto

 

Funkcionalno

- za uporabnika, ki se uporablja za izboljšanje storitve, za prilagoditev uporabniškega vmesnika

- glede na izbiro vsebine se zabeležijo informacije o preferencah

- piškotki si lahko zapomnijo artikle, ki jih daš v nakupovalno košarico e-trgovine ali napake, na katere si naletel

Po odhodu s prizorišča

 

Piškotki uspešnosti in ciljni piškotki - analitični piškotki

uporabljamo orodja za analitiko tretjih oseb (google analytics) za izboljšanje kakovosti - piškotki vsebine za obiskovalce spletnih strani - zbiramo statistične podatke, kot so število obiskov spletne strani in povezave do naše spletne strani, pa tudi število obiskov

- pomaga razumeti, kako se obiskovalci strani obnašajo

- piškotki izboljšajo delovanje spletne strani

- ti piškotki ne zbirajo ničesar

informacije, potrebne za ugotavljanje vaše identitete - anonimne

Samodejno izbrisano po dveh letih od zadnjega obiska spletnega mesta

 

 

 

Skupna raba na – uporaba socialne uporabe

družbena omrežja

- uporaba družabnih medijev tretjih oseb, ki vam omogoča, da delite vsebine na družbenih omrežjih z naše strani, z uporabo gumbov leta od zadnjega

"všeč" in "deliti"

- piškotki so potrebna za lažjo uporabo njihovih storitev

- zapisovanje podatkov o vaši dejavnosti na internetu in na spletnih straneh, ki jih uporabljate

Samodejno izbrisano po dveh letih od zadnjega obiska spletnega mesta

 

Visokokakovostni zaslon

vgrajeni piškotki, ki izboljšujejo učinkovitost za hitrejše nalaganje vsebin in združljivost

Izbrisati:

Zapiranje

Brskalnik

Lastnik spletnega mesta

glede na določeno nastavitev strani

- jih lahko »bere« le določena spletna stran (število obiskovalcev na strani, od kod prihajajo, in katere dele strani so obiskali)

1 leto

 

Operater uporablja oglaševalski program Google Ads, s katerim lahko ustvarite spletne oglase in dosežete osebe le, če jih zanimajo izdelki in storitve, ki jih zagotavlja  operater. Adw ponovno trženje ali podobne funkcije preverjanja nam omogočajo, da dosežemo osebe, ki so obiskale vaše spletno mesto v preteklosti. Omogoča ogled oglasa v iskanju, YouTubu in e-poštnih sporočilih. Dinamično ponovno trženje omogoča uporabnikom prikazovanje oglasov za izdelke ali storitve, ki so si jih ogledali v preteklosti. Piškotke, ki zagotavljajo kode za ponovno trženje, lahko obiskovalci spletnega mesta onemogočijo z nastavitvijo določenega brskalnika.

 

Operaterja lahko kontaktirate tudi preko Facebooka.  Namen obdelave podatkov je deliti vsebino spletnega mesta operaterja in predstavitev  operaterja. Gostje lahko izvejo za novice, aktualne promocije na operaterju na Facebook strani, kot tudi ogled fotografij izbranih naročil operaterja. S klikom na gumb "všeč" na facebook strani operaterja se entitete strinjajo, da bo operater objavil svoje novice in ponudbe na facebook steni. Operater na svoji Facebook strani objavlja tudi fotografije/videoposnetke z različnih dogodkov.

 

Upravljavec podatkov objavi te podatke fizičnih oseb le, če je bilo predhodno pridobljeno njihovo pisno soglasje. Če želite več informacij o upravljanju podatkov s facebook strani, si oglejte www.facebook.com in pravilnik o zasebnosti. Za predstavitev lahko profil operaterja najdete tudi na Instagramu socialnega omrežja, kjer je predstavljen skupaj z opisnimi fotografijami iz izbranih naročil. S klikom na gumb "sledi" se strinjate z prikazom fotografij, ki jih je objavil operater.